Verilerin Korumasına İlişkin Bilgilendirme

Verilerin Korunmasını Ciddiye Alıyoruz

Kişisel verilerin işlenmesi sırasında, gizliliğin korunması önem verdiğimiz bir konudur. Web sitemizi ziyaret ettiğinizde, internet sunucularımız standart olarak internet servis sağlayıcınızın vermiş olduğu IP adresini, sizi yönlendiren web sitesini, sitemizde ziyaret ettiğiniz web sitelerini ve sitemizi ziyaret ettiğiniz tarihi ve ziyaret süresini kaydederler. Bu bilgiler web sitesinin teknik aktarımı ve sunucuların güvenli çalışması için zorunlu bir gerekliliktir. Bu verilerin kişiselleştirilmiş bir değerlendirilmesi söz konusu değildir.

Bize iletişim formu aracılığıyla verilerinizi gönderirseniz, bu veriler veri yedeklemesi kapsamında sunucularımıza kaydedilir. Verileriniz tarafımızdan sadece talebinizin işlenmesi için kullanılacaktır. Verileriniz kesinlikle gizli tutulacaktır. Üçüncü kişilerle paylaşılmayacaktır.

Sorumlu Birim

AB Genel Veri Koruma Yönetmeliğinin (DSGVO) 4. maddesinin 7. fıkrası uyarınca sorumlu: 

Schattdecor SE
Walter-Schatt-Allee 1-3
83101 Thansau


E-posta:  info@schattdecor.de

(Künyemize bakınız)

Kişisel Veriler

Kişisel veriler, sizin kişiliğinize ait verilerdir. Bunlar adınızı, adresinizi ve e-posta adresinizi içerir. Web sitemizi ziyaret etmek için kişisel verilerinizi paylaşmak zorunda değilsiniz. Bazı durumlarda, istediğiniz hizmetleri size sunabilmemiz için adınıza, adresinize ve başka bilgilere gereksinim duyarız.

İsteğiniz üzerine size bilgi materyalleri gönderdiğimizde ya da başvurunuzu yanıtladığımızda da aynısı geçerlidir. Bu durumlarda daima bunun hakkında bilgilendirilirsiniz. Bunların dışında sadece bize otomatik veya gönüllü olarak aktardığınız verileri kaydediyoruz.

Hizmetlerimizin birinden yararlanıyorsanız, genelde sadece hizmetimizi size sunabilmemiz için gerekli olan verileri toplarız. Bazen sizden başka bilgiler de isteriz, ama bunları paylaşıp paylaşmayacağınız size bırakılmıştır. Kişisel verileri işlediğimiz her durumda, bunu hizmetlerimizi size sunabilmek için veya ticari hedeflerimize ulaşmak için yapıyoruz.
 

Otomatik Olarak Kaydedilen, Kişisel Olmayan Veriler

Web sitemizi ziyaret ettiğinizde, idari ve teknik nedenlerden dolayı belirli bazı bilgileri kaydediyoruz. Bunlar: Kullanılan tarayıcının tipi ve sürümü, erişimin tarihi ve saati ve IP adresidir.
Bu veriler anonimleştirilir ve sadece istatistiki amaçlarla ya da internet ve çevrim içi hizmetlerimizi iyileştirmek için kullanılır.
Anonimleştirilmiş olan - yani kişisel verilerden arındırılmış olan - bu veriler, güvenli sistemler üzerinde kaydedilir ve kişisel verilerle ilişkilendirilemez. Bu, kişisel verilerinizin her zaman koruma altında olduğu anlamına gelir.


Çerezler

Web sitemizi ziyaret ettiğinizde, bazı bilgileri çerezler şeklinde sizin bilgisayarınıza kaydederiz. Çerezler, bir internet sunucusu tarafından tarayıcınıza aktarılan ve sabit diskinize kaydedilen küçük dosyalardır. Çerezlerin kullanılabilmesinin hukuki dayanağı DSGVO 6. maddesinin 1. fıkrasının f bendidir.

Burada sadece internet protokol adresi kaydedilir – başka hiçbir kişisel veri kaydedilmez. Çerezlerde kayıtlı bilgiler sayesinde, web sitemizi ziyaret ettiğiniz sonraki seferde sizi otomatik olarak tanıyabiliriz ve böylece sitemizi kullanmanız kolaylaştırılır.

Web sitemizi elbette çerezleri kabul etmeden de ziyaret edebilirsiniz. Bir sonraki ziyaretinizde bilgisayarınızın yeniden tanınmasını istemiyorsanız, tarayıcınızın ayarlarını, “Çerezleri reddet” olarak değiştirerek çerezlerin kullanılmasını reddedebilirsiniz. Bununla ilgili olarak yapılacak işlemleri tarayıcınızın kullanım kılavuzunda bulabilirsiniz. Ancak çerezlerin kullanılmasını kabul etmezseniz, web sitemizin bazı alanlarının kullanımında kısıtlamalar olabilir. 


Usercentrics İçerik Yönetim Platformu

DSGVO 7. maddesi 1. fıkrası uyarınca yasal yükümlülükleri yerine getirmek üzere Usercentrics İçerik Yönetim Platformu’nu kullanıyoruz. Operatör, Usercentrics GmbH, Rosental 4, 80331 Münih’tir. Usercentrics İçerik Yönetim Platform’u log dosyası verilerini, kullanıcı aracısını (cihaz, tarayıcı türü, tarayıcı dili, tarayıcı sürümü, çözünürlük) ve onay verilerini (evet/hayır şeklinde onay, zaman damgası, veri hacmi, veri özniteliği, Denetleyici Kimliği, İşlemci Kimliği, Onay Kimliği) bir JavaScript aracılığıyla toplar. Bu JavaScript, Usercentrics GmbH'nin kullanıcıların web sitemizdeki belirli etiketler ve web teknolojileri hakkında bilgilendirmesine ve onaylarını almasına, yönetmesine ve belgelendirmesine olanak tanır. Verilerin işlenmesinin hukuki dayanağı DSGVO 6. maddesinin 1. fıkrasının c bendidir, çünkü yasa bizi kullanıcının onayını belgelendirmekle yükümlü kılmıştır (DSGVO 7. maddesinin 1. fıkrası). Bunun amacı, kullanıcılarımızın tercihlerini öğrenmek ve bunları gerektiği gibi uygulamaya koymak ve de hukuka uygun belgelendirmektir. Protokollendirme amaçlarımız için artık ihtiyaç duymadığımızda ve yasal saklama yükümlülüğü de aksini gerektirmedikçe bu veriler silinir.

JavaScript’in çalışmasını tarayıcınızdaki ilgili ayarlar üzerinden kalıcı olarak engelleyebilirsiniz, bu Usercentrics’in JavaScript’i çalıştırmasını engeller. Usercentrics’de verilerin korunmasıyla ilgili ayrıntılı bilgileri şurada bulabilirsiniz: Usercentrics Verilerin Korunmasına İlişkin Açıklama.

Google Tag Manager

Bu web sitesi, Google Tag Manager kullanır. Tag Manager herhangi bir kişisel veri toplamaz. Bu araç, belli koşullarda veri toplayan diğer etiketlerin çalıştırılmasını sağlar. Google Tag Manager bu verilere erişmez. Etki alanı veya çerez düzeyinde bir etkisizleştirme işlemi yapılmışsa, bu Google Tag Manager ile yürütülen tüm izleme etiketleri için geçerli olur. Google’ın bu araçla ilgili verilerin korunmasına ilişkin bilgilerini şurada bulabilirsiniz: https://www.google.de/tagmanager/use-policy.html

 

Anonimleştirme İşlevli Google Analytics

Web sitemizde, Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 ABD’nın bir web analiz hizmeti olan Google Analytics'i kullanıyoruz ve bundan böyle "Google" olarak anılacaktır. Google Analytics, bilgisayarınızda depolanan çerezleri kullanır ve web sitesi kullanımınız hakkında analiz yapılmasını sağlar.

Bu çerezler tarafından üretilen bilgiler, örneğin IP adresinizle birlikte ziyaret ettiğiniz web sitelerinin zaman, yer ve sıklığına ilişkin bilgiler ABD’deki Google firmasına aktarılırlar ve orada saklanır.

Web sitemizde Google Analytics’i, anonymizeIp=true uzantısıyla kullanıyoruz. Bu durumda IP adresiniz, Avrupa Birliği üye devletlerinde veya Avrupa Ekonomik Alanı Anlaşmasına taraf olan diğer ülkelerinde kısaltılacak ve Google tarafından anonim hale getirilecektir.

Google bu bilgileri, web sitemizi nasıl kullandığınızı değerlendirmek, bizim için web sitesi faaliyetleri hakkında raporlar oluşturmak, web sitesi kullanımıyla ve internet kullanımıyla ilişkili diğer hizmetleri sağlamak amacıyla kullanacaktır. Google bu bilgileri gereği halinde, yasayla öngörülmüş olması ve söz konusu üçüncü kişilerin verileri Google adına işlemeleri kaydıyla, üçüncü kişilere de aktarabilir.  

Google, kendi bilgilerine göre, IP adresinizi diğer Google verileriyle hiçbir surette ilişkilendirmeyecektir. Tarayıcı yazılımınızın ayarlarını değiştirerek çerezlerin kurulumunu engelleyebilirsiniz; ancak bu durumda, web sitemizin tüm işlevlerini tam anlamıyla kullanamayacağınızı hatırlatırız.

Google ayrıca en yaygın tarayıcılar için bir etkisizleştirme eklentisi sunmaktadır. Bunun sayesinde ziyaret ettiğiniz web siteleriyle ilgili olarak Google tarafından hangi verilerin toplanacağı üzerinde daha fazla kontrol sahibi olabilirsiniz. Bu eklenti, web sitesi ziyaretiyle ilgili hiçbir verinin Google Analytics’e iletilmeyeceğini Google Analytics’in JavaScript’ine (ga.js) bildirir. Ancak Google Analytics’in tarayıcılar için olan etkisizleştirme eklentisi, bilgilerin bize veya tarafımızdan kullanılması muhtemel web analizi hizmetlerine iletilmesini engellemez. Tarayıcı eklentisinin kurulumuna ilişkin ayrıntılı bilgilere şu linkten ulaşabilirsiniz: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de

Google’daki web ve tarayıcı geçmişinizin Google hesabınızla ilişkilendirilmesine ve Google hesabınızdaki bilgilerin, reklamların kişiselleştirilmesi için kullanılacağına onay verdiyseniz, Google, bilgilerinizi Google Analytics verileriyle birlikte cihazlardan bağımsız yeniden pazarlamaya yönelik hedef grup listeleri hazırlamak için kullanır. Bunun için önce Google Analytics, web sitemizde Google tarafından onaylanmış ve Google hesabınızla ilişkilendirilmiş olan kimliğinizi (yani kişisel verilerinizi) kaydeder. Sonra kimliğiniz, hedef gruplarımızı iyileştirmek için Google Analytics tarafından geçici olarak Google Analytics verilerinizle ilişkilendirilir.

Eğer bunu kabul etmiyorsanız, bunu Google hesabınız altındaki “Hesabım” alanında uygun ayarları yaparak devre dışı bırakabilirsiniz.


Google Analytics Yeniden Pazarlama

Bu web sitesi Google Analytics Yeniden Pazarlama fonksiyonlarını, Google Ads ve Google DoubleClick uygulamalarının cihazlardan bağımsız işlevleriyle bağlantılı olarak kullanır. Sağlayıcı, Google Ireland Limited („Google“), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, İrlanda’dır.

Bu işlev, Google Analytics Yeniden Pazarlama ile oluşturulmuş olan reklam hedef gruplarının Google Ads ve Google DoubleClick uygulamalarının cihazlardan bağımsız fonksiyonlarıyla ilişkilendirilebilmesini sağlar. Bu şekilde bir son kullanıcı cihazında (örn. cep telefonu) gerçekleşen önceki kullanım ve gezinme davranışlarınıza bağlı olarak ilgi alanınıza odaklı, kişiselleştirilmiş reklam mesajları diğer bir son kullanıcı cihazlarınızda da (örn. tablet veya bilgisayar) görüntülenebilir.

Bununla ilgili bir onay verdiyseniz, Google, web ve tarayıcı geçmişinizi Google hesabınızla ilişkilendirir. Bu şekilde Google hesabınızla oturum açmış olduğunuz tüm son kullanıcı cihazlarda, aynı kişiselleştirilmiş reklam mesajları görüntülenebilir.

Google Analytics, bu fonksiyonu desteklemek üzere kullanıcıların Google’da kayıtlı kimliklerini kullanır ve bunlar, cihazlardan bağımsız reklamların gösterilmesi için hedef grupların tanımlanmasını ve oluşturulmasını sağlamak amacıyla geçici olarak Google Analytics verilerimizle ilişkilendirilir.

Aygıtlardan bağımsız Yeniden Pazarlama/Hedefleme uygulamalarını, kişiselleştirilmiş reklamları devreden çıkararak kalıcı olarak reddedebilirsiniz, bunun için şu linki izleyin: https://www.google.com/settings/ads/onweb/.

Toplanan verilerin Google hesabınızda bir araya getirilmesi işlemi sadece sizin Google’a vermiş olduğunuz ve geri çekebileceğiniz onayınız temelinde gerçekleşmektedir (DSGVO 6. maddesi 1. fıkrası a bendi). Google hesabınız altında birleştirilmeyen veri toplama işlemlerinde (örn. Google hesabınız olmadığı için veya verilerin birleştirilmesini kabul etmediğiniz için) verilerin toplanması, DSGVO 6. maddesi 1. fıkrası f bendine dayanır. Web sitesi operatörünün, reklam amacıyla web sitesi ziyaretçilerinin anonimleştirilmiş analizlerine ilgili duymasında meşru menfaati vardır.

Ayrıntılı bilgileri ve verilerin korunmasına ilişkin hükümleri, Google’ın verilerin korunmasına ilişkin bilgilendirmesinde bulabilirsiniz: https://policies.google.com/technologies/ads?hl=de.


Google Ads ve Google Dönüşüm İzleme

Bu web sitesi, Google Ads kullanmaktadır. Google Ads, Google Ireland Limited (“Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, İrlanda’nın bir çevrimiçi reklam programıdır.

Google Ads kapsamında Dönüşüm İzleme olarak adlandırılan hizmetten yararlanıyoruz. Google tarafından verilmiş bir ilan üzerine tıkladığınızda Dönüşüm İzleme amacıyla bilgisayarınıza bir çerez bırakılır. Çerezler, web tarayıcısının kullanıcının bilgisayarına kaydettiği küçük metin dosyalarıdır. Bu çerezler 30 gün içinde geçerliliğini yitirirler ve kullanıcıların kimliğini tespit etmek için kullanılmazlar. Kullanıcı bu web sitesindeki belirli sayfaları ziyaret ettiğinde ve çerezin süresi henüz dolmamışsa, Google ve biz, kullanıcının söz konusu ilan üzerine tıkladığını ve bu sayfaya yönlendirildiğini anlarız.

Her Google Ads müşterisine farklı bir çerez verilir. Çerezler, Google Ads müşterilerinin web siteleri üzerinden takip edilemezler. Dönüşüm çerezleri yardımıyla toplanan bilgiler, Dönüşüm İzleme kullanmayı tercih eden Google Ads müşterileri için dönüşüm istatistikleri oluşturulmasında kullanılırlar. Müşteriler, bir ilan üzerine tıklayan ve Dönüşüm İzleme etiketi taşıyan bir sayfaya yönlendirilen kullanıcıların toplam sayısını öğrenirler. Ancak kullanıcıların kişisel olarak tanımlanabileceği herhangi bir bilgi edinmezler. İzleme uygulamasına katılmak istemiyorsanız, web tarayıcınızın kullanıcı ayarları üzerinden Google Dönüşüm İzleme çerezini kolayca devre dışı bırakarak bunun kullanımını reddedebilirsiniz. Bu durumda Dönüşüm İzleme istatistiklerinde yer almazsınız.

“Dönüşüm çerezlerinin” kaydedilmesi ve bu izleme aracının kullanılması DSGVO 6. maddesinin 1. fıkrasının f bendine dayanılarak gerçekleşir. Web sitesi operatörünün, hem internet arzını hem de kendi reklamlarını iyileştirmek için kullanıcı davranışlarının analizini yapmak için meşru menfaati vardır. Bununla ilgili onay istenmişse (örn. çerezlerin kaydedilmesi için bir onay verilmişse), bunlar sadece DSGVO 6. maddesinin 1. fıkrasının a bendi uyarınca işlenebilir ve bu onay istendiğinde geri çekilebilir.

Google Ads ve Google Dönüşüm İzleme ile ilgili ayrıntılı bilgileri Google’ın verilerin korunmasına ilişkin bilgilendirmesinde bulabilirsiniz:  https://policies.google.com/privacy?hl=de.

Tarayıcınızı, çerezlerin kaydedilmesi durumunda bilgilendirileceğiniz şekilde ayarlayabilirsiniz ve çerezlerin yalnızca münferit hallerde kabul edilmesine, çerezlerin belirli durumlarda kabul edilmesine izin verebilir veya tümden reddedebilirsiniz ya da tarayıcı kapatılırken çerezlerin otomatik olarak silinmesini etkinleştirebilirsiniz. Çerezler devre dışı bırakıldığında bu web sitesinin işlevleri sınırlandırılabilir.


Facebook Pixel

Bu web sitesi, dönüşüm ölçümü için Facebook’un ziyaretçi davranışlarını izleyen Pixel uygulamasından yararlanır. Bu hizmetin sağlayıcısı, Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, İrlanda’dır. Toplanan veriler, Facebook’a göre ABD’ye ve başka üçüncü ülkelere aktarılır.

Böylece bir Facebook reklamı üzerine tıklayıp sağlayıcının web sitesine yönlendirilen site ziyaretçilerinin davranışları takip edilebilir. Bu sayede Facebook reklamlarının etkisi, istatistiki amaçlar ve pazar araştırmaları amacıyla değerlendirilebilir, gelecekteki reklam önlemleri için iyileştirilebilir.

Toplanan veriler bu web sitesinin operatörleri için anonimdir, bunlardan kullanıcıların kimliğini tespit etmemiz mümkün değildir. Ama bu veriler Facebook tarafından kaydedilip işlenmektedir, dolayısıyla ilgili kullanıcı profiliyle bir bağlantı kurulması mümkündür ve Facebook bu verileri Facebook veri kullanım yönetmeliğine uygun olarak kendi reklam amaçları için kullanabilir. Facebook bu sayede hem Facebook üzerinde, hem de Facebook dışında reklamlar verilebilmesini sağlayabilir. Web sitesi operatörü olarak, verilerin bu şekilde kullanımını etkileyemeyiz.

Facebook Pixel uygulaması DSGVO 6. maddesinin 1. fıkrasının f bendine dayanılarak kullanılır. Web sitesi operatörünün, sosyal medyaların da dahil edildiği etkili reklam önlemleri konusunda meşru menfaati vardır. Bununla ilgili onay istenmişse (örn. çerezlerin kaydedilmesi için bir onay verilmişse), bunlar sadece DSGVO 6. maddesinin 1. fıkrasının a bendi uyarınca işlenebilirler ve bu onay istendiğinde geri çekilebilir.

Facebook’un veri koruma bilgilerinde, gizliliğin korunmasına ilişkin ayrıntılı açıklamalar bulabilirsiniz: https://de-de.facebook.com/about/privacy/.

Ayrıca “Custom Audiences” Yeniden Pazarlama fonksiyonunu, reklam ayarları kısmında https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen altından devre dışı bırakabilirsiniz. Bunun için Facebook’a giriş yapmalısınız.

Facebook hesabınız yoksa, Facebook’un kullanıma dayalı reklamlarını European Interactive Digital Advertising Alliance’ın web sitesi üzerinden devre dışı bırakabilirsiniz: http://www.youronlinechoices.com/de/praferenzmanagement/.


Hotjar Web Analytics

Bu web sitesinde Level 2, St Julian's Business Centre, 3, Elia Zammit Street, St Julian's STJ 1000, Malta adresinde bulunan Hotjar Ltd'nin bir analiz aracı olan Hotjar kullanılmaktadır. Bu analiz aracı, web sitemizdeki kullanım davranışlarını (tıklamalar, fare hareketleri, kaydırma yükseklikleri, vs.) ölçmemizi ve değerlendirmemizi sağlamaktadır. Web sitemize yaptığınız ziyaret hakkında "izleme kodu" ve "çerez" tarafından oluşturulan bilgiler, İrlanda'daki Hotjar sunucularına iletilmekte ve burada saklanmaktadır. Bilgiler, izleme kodu aracılığıyla toplanmaktadır. Buna şunlar dahildir: Cihazınızın IP adresi (anonimleştirilmiş biçimde toplanır ve saklanır), web sitemiz üzerinden bize vermiş olmanız halinde adınız ve soyadınızla birlikte e-mail adresiniz, coğrafi konum (sadece ülke) ve yönlendiren etki alanı, ziyaret edilen sayfalar, vs. gibi günlük veriler. Hotjar, bu bilgileri web sitemizi kullanmanız konusunda değerlendirme yapmak, web sitemizin kullanımına ilişkin raporlar hazırlamak ve web sitesinin kullanımına ve web sitesinin analizine ilişkin diğer hizmetleri sağlamak için kullanmaktadır. Hotjar, hizmet sağlamak için Google Analytics ve Optimizely gibi üçüncü taraf şirketlerin hizmetlerinden de yararlanmaktadır. Bu üçüncü taraflar, çerezler veya IP talepleri gibi web sitesini ziyaret ettiğinizde tarayıcınızın gönderdiği bilgileri saklayabilirler. Google Analytics ve Optimizely'nin verileri nasıl sakladığı ve kullanımına ilişkin daha fazla bilgi için ilgili lütfen gizlilik politikalarına bakınız.

Hotjar'ın gizlilik politikasını şurada bulabilirsiniz: www.hotjar.com/privacy

Aşağıdaki bağlantıya tıklayarak ve Hotjar'ın verdiği talimatları uygulayarak Hotjar'ın veri toplamasını engelleyebilirsiniz.


Güvenlik

Kişisel verilerinizi kayıp, tahribat, manipülasyon ve yetkisiz erişime karşı korumak için teknik ve idari güvenlik önlemleri aldık. Bizim için çalışan tüm çalışanlarımız ve hizmet sağlayıcılarımız, yürürlükteki verilerin korunması kanununa uymakla yükümlüdür.

Kişisel verileri topladığımız ve işlediğimiz her seferde bu veriler aktarılmadan önce şifrelenir. Yani verileriniz üçüncü kişilerce kötüye kullanılamaz. Bu kapsamdaki güvenlik önlemlerimiz kesintisiz bir iyileştirme sürecine tabidir ve kişisel verilerin korunmasına ilişkin bildirimlerimiz de sürekli gözden geçirilmektedir. Lütfen elinizde her zaman en güncel sürümün bulunduğundan emin olun.


Etkilenen Haklar

Sizinle ilgili hangi kişisel verileri kaydettiğimize dair bilgi edinmek istiyorsanız ya da bu verileri düzeltmek ve sildirmek istiyorsanız, dilediğiniz zaman bizimle iletişime geçebilirsiniz. Bunun dışında işlemenin sınırlandırılması (DSGVO Md. 18), işlemeyi reddetme (DSGVO Md. 21) ve verilerin aktarılabilmesi (DSGVO Md. 20) gibi haklara da sahipsiniz.

Bu durumlarda lütfen doğrudan bizimle iletişime geçin.


Bu Verilerin Korunmasına İlişkin Bilgilendirmenin Değiştirilmesi

Verilerin korunmasına ilişkin bilgilendirmemizi, yeni teknolojiler nedeniyle gerekli olması halinde değiştirme hakkımızı saklı tutuyoruz. Lütfen her zaman en güncel sürüme sahip olduğunuzdan emin olun. Bu verilerin korunmasına ilişkin bilgilendirmede temel değişiklikler yapıldığı takdirde, bunu web sitemizden duyuracağız.

Verilerin korunmasıyla ilgili herhangi bir soru ve öneriler için herhangi bir kişi, dilediği zaman doğrudan veri koruma sorumlumuzla iletişime geçebilir.

Schattdecor SE’nin veri koruma sorumlusu:

Mathias Praxl

Veri Gizliliği Sorumlusu
Walter-Schatt-Allee 1-3
D-83101 Thansau
Tel. +49 8031-275 235
E-Mail: datenschutz@schattdecor.de

 

Veri koruma sorumlumuzun verdiği yanıt sizi memnun etmediyse, her zaman bulunduğunuz eyaletteki yetkili veri koruma denetleme kurumuna şikayette bulunma hakkına sahipsiniz.