Stopka

Schattdecor Sp. z o.o. 

ul. Sowia 10
PL - 62-080 Tarnowo Podgórne
Tel.: +48 61 - 81 66 600
Fax: +48 61 - 81 66 700

Zakład w Głuchołazach
ul. gen. Andersa 1
PL - 48-340 Głuchołazy
Tel.: +48 77 - 40 85 500
Fax: +48 77 - 40 85 505

E-Mail: info@schattdecor.pl

 

Informacje zgodnie z § 2 niemieckiego Rozporządzenia o informacjach serwisowych:

Nasze Ogólne Warunki Handlowe mają zastosowanie do świadczonych przez nas usług. Znajdują się one na stronie www.schattdecor.com/de/agb. Zgodnie z niniejszymi informacjami obowiązuje prawo niemieckie, a jako sąd właściwy ustala się, o ile to możliwe, sąd w Rosenheim.

 

Zakres odpowiedzialności
Za treści zawarte na naszych stronach internetowych odpowiadamy zgodnie z ogólnymi przepisami prawa, w szczególności zgodnie z § 7 ust. 1 niemieckiej Ustawy o telemediach. Wszelkie treści są tworzone z należytą starannością i zgodnie z naszą najlepszą wiedzą. O ile na naszej stronie odnosimy się do stron internetowych osób trzecich za pomocą hiperłączy, nie możemy zagwarantować, że linkowane treści są zawsze aktualne, poprawne i kompletne, ponieważ znajdują się one poza naszym zakresem odpowiedzialności i nie mamy wpływu na ich przyszłe kształtowanie. Jeśli Państwa zdaniem jakieś treści naruszają obowiązujące prawo lub są nieodpowiednie, prosimy o poinformowanie nas o tym.
Informacje prawne zawarte na tej stronie, jak również wszelkie pytania i spory związane z kształtem niniejszej strony internetowej podlegają prawu Republiki Federalnej Niemiec.

 

Informacja o prawach autorskich
Teksty, obrazy, zdjęcia, filmy lub grafiki dostępne na naszej stronie internetowej podlegają co do zasady ochronie praw autorskich. Wszelkie nieuprawnione wykorzystanie (w szczególności kopiowanie, edytowanie lub rozpowszechnianie) tych treści chronionych prawem autorskim jest zatem zabronione. W przypadku wykorzystania niniejszych treści lub jakiejkolwiek ich części, prosimy o wcześniejszy kontakt z nami, korzystając z powyższych danych. Jeśli nie jesteśmy właścicielem wymaganych praw autorskich do wykorzystania, postaramy się nawiązać kontakt z uprawnionym podmiotem.

 

Profile w mediach społecznościowych
Niniejsza stopka redakcyjna dotyczy również następujących profili w mediach społecznościowych:

www.schattdecor.com

instagram.com/schattdecorgroup

https://www.instagram.com/schattdecorkarriere/

facebook.com/schattdecor.ausbildung

https://www.facebook.com/schattdecorgroup

https://www.youtube.com/channel/UCsDfYGu_AYymYRHt8ja9fNg

https://www.linkedin.com/company/schattdecor-group/

https://www.xing.com/companies/schattdecorag

Niniejsza strona internetowa jest zarządzana przez spółkę Schattdecor Aktiengesellschaft.
Schattdecor AG jest ustawowo reprezentowana przez Prezesa Zarządu Rolanda Auer.

Sąd prowadzący rejestr: Sąd Rejonowy w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Numer rejestru handlowego: '0000149942

Numer identyfikacji podatkowej VAT: PL7820032528

Odpowiedzialność za publikowane treści  zgodnie z § 55  ust. 2 RStV/ ustawy medialnej
Claudia Küchen
Chief Creative Officer
Walter-Schatt-Allee 1-3
D-83101 Thansau
Niemcy

Schattdecor SE informuje o gotowości do udziału w alternatywnym postępowaniu zażegnywania sporów z udziałem konsumentów przed konsumenckim biurem mediacyjnym (Verbraucherschlichtungsstelle §36 VSBG).

-----------------------------------------------------------

Wskazówka:

Używamy kroju pisma „TheSans” firmy LucasFonts: http://www.lucasfonts.com.

Zdjęcia: Schattdecor SE